Misja

Serwis GoodContents.net to nie jest zwykły katalog stron. To miejsce, gdzie możesz nie tylko wypromować swoją stronę, ale także zainteresować internautów jej tematyką.

Jeśli chcesz przybliżyć innym zagadnienia poruszane na Twojej stronie, dodaj artykuł.

Możesz także śledzić na bieżąco nowości w serwisie, korzystając z kanałów RSS.

Good Contents

Nie-zwykły katalog

finanse

Finanse osobiste i rozwiązania biznesowe w jednym

Autor: portfello. Data publikacji Wto, 2011-01-18 16:51

Portal portfello.com jest nowatorskim projektem internetowym traktującym o zagadnieniach nowoczesnej bankowości, otaczającego nas świata finansów, oraz poruszającego tematy związane z prowadzeniem własnego biznesu. Istotą projektu jest realizacja w łącznym obszarze edukacyjno-informacyjno-doradczym założonej filozofii: Z myślą o Twoich finansach i rozwiązaniach biznesowych dla Twojej firmy.


„Inwestuj w siebie” i bądź bezkonkurencyjny na rynku pracy!

Autor: futerko. Data publikacji Pią, 2008-12-12 15:08

Nie wszyscy Dolnoślązacy wiedzą, że to właśnie w zamieszkiwanym przez nich regionie rynek pracy rozwija się niezwykle dynamicznie, stwarzając wiele możliwości zatrudnienia.


Fundusze emerytalne

Autor: kruzyk. Data publikacji Wto, 2006-07-18 00:27

System emerytalny w Polsce

Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) to świadczenie pieniężne służące jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu.

W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 r.; w nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy - emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie).

W Polsce wiek emerytalny wynosi obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.

W Polsce emeryturę dzieli się na 3 filary:

* I filar - ZUS,
* II filar - OFE (Otwarty Fundusz Emerytalny),
* III filar - np. IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).

O ile I i II filar są obowiązkowe, to III filar jest opcją dodatkową.

I filar - ZUS

Emerytura z I filara opiera się na systemie repartycyjnym, który ma charakter umowy pokoleniowej. Oznacza to, że wypłacane emerytury finansowane są ze składek osób aktualnie pracujących. System ten działa sprawnie tylko wtedy, gdy zasilające system składki pracowników wpływają w wysokości wystarczającej na wypłatę świadczeń dla obecnych emerytów. Za obowiązkowe składki ZUS w wysokości 19,52% (w przypadku posiadania II filaru 12,22%) wynagrodzenia brutto nabywane są uprawnienia emerytalne, które nie są dziedziczone.

Generalnie roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2004 r. było to 68 700 złotych.

II filar - OFE

W tzw. II filarze wybieramy fundusz emerytalny inwestujący środki przekazywane co miesiąc przez ZUS ze składki na I filar emerytalny (19,52 %) w wysokości 7,3% wynagrodzenia brutto na indywidualny rachunek. Jest to realny kapitał, który pracuje na przyszłą emeryturę. Wpłacane w II filarze składki są zwolnione z podatku dochodowego i podlegają dziedziczeniu.

III filar

Tzw. III filar systemu ubezpieczeń społecznych obejmuje pracownicze programy emerytalne (PPE) oraz indywidualne konta emerytalne (IKE).

IKE - Indywidualne konta emerytalne

Ustawa o IKE umożliwia gromadzenie środków na dodatkową emeryturę. Dochody z tytułu oszczędzania na IKE są zwolnione od podatku od dochodów kapitałowych w wysokości 19%, tzw. podatku Belki, czyli zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, o którym mowa w art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).

• I filar - Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS • II filar - Otwarty Fundusz Emerytalny OFE
• III filar - Indywidualne Konto Emerytalne IKE


System emerytalny w Polsce

Autor: kruzyk. Data publikacji Wto, 2006-07-18 00:22

System emerytalny w Polsce
Emerytura (zwana dawniej rentą starczą) to świadczenie pieniężne służące jako zabezpieczenie bytu na starość dla osób, które ze względu na wiek nie posiadają już zdolności do pracy zarobkowej (jako pracownicy, przedsiębiorcy, rolnicy i in.) albo utraciły ją w znacznym stopniu.
W Polsce państwowa emerytura przysługuje osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i mają udokumentowany wymagany okres zatrudnienia (dotyczy tylko tzw. starej emerytury, a więc osób, które urodziły się przed 1949 r.; w nowym systemie staż pracy jest nieistotny, wymagany jest natomiast odpowiedni poziom indywidualnego konta ubezpieczonego. Innymi słowy - emerytura zależy od wysokości kapitału zgromadzonego przez całe życie).


Polskie Banki Internetowe

Autor: mrkiniu. Data publikacji Sob, 2006-04-01 20:29

Banki internetowe do niedawna były tylką wizją z książek fantastycznych.

Dzisiaj większość banków udostępnia swoje usługi poprzez internet, bankowość internetowa stała się faktem. Banki prześcigają się w oferowaniu Polakom coraz atrakcyjniejszych i tańszych rozwiązań.

Dzięki Internetowi możemy teraz bez wychodzenia z domu dokonać porównnia oferty produktów finansowych czołowych polskich banków: ( kredyty mieszkaniowe, kredyty samochodowe, konta osobiste, konta dla firm, karty kredytowe itp.) i wybrać produkt spełniający nasze oczekiwania.


Subskrybuj zawartość

nawigacja

subskrybuj